Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Thanh Thủy
Mã HV
1226
Mã thẻ
000000000
E-mail
hocvien@nailphuongle.com
Điện thoại
01653328179
Khóa học
4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp (4 tuần)
Đồ dùng chung:
Nước pha sơn
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Cốp 1 chiếc, Bát nhựa 1 chiếc, Cọ nét 2 lọ, Cọ thư pháp 1 chiếc, Cọ bản 1 chiếc, Móng A1 3 gói, Băng dính xốp, Bảng đen 1 chiếc, Sơn thường, Màu vẽ 3D
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Đã Nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Không có
Người lập phiếu
Châm Anh