Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

PHIẾU NHẬN ĐỒ THỰC HÀNH

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Mai Phương Khóa học: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp (2 tuần)
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0932275498
Mã học viên: 1414 Mã thẻ: 0013711917

- Xin chào Trần Mai Phương, có một số đồ giá trị cao , bạn sẽ dùng chung với các bạn trên lớp, đầu buổi học nếu Trần Mai Phương đến sớm, hãy gặp giáo viên Quản lý đồ tặng để mượn đồ và ký tên, cuối buổi học, hãy gặp cô Tam để trả đồ và ký tên, hãy giữ gìn đồ dùng chung trong khóa học của bạn để các bạn khác cùng được sử dụng!

- Đồ Trần Mai Phương sẽ được tặng cho khóa là:

 Đồ môn da::

 Đồ thuộc bộ môn vẽ:

 Đồ thuộc bộ môn bột: Bút đắp hoa 1, Bút đắp from 1, Lưu huỳnh 1, Bột màu 2, Bột phom 2

 Đồ thuộc bộ môn gel:

 Đồ thuộc bộ môn mi:

 Đồ thuộc bộ môn xăm:

 

- Ghi chú: Tặng đồ lớp gel và bột.

- Chúc bạn hoàn thành khóa học hiệu quả và được nhận chứng chỉ cuối của Trung tâm!

Quản lý đào tạo Quản lý đồ tặng Chữ ký học viên Người lập phiếu
       
       
       
       
       
Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Tam Trần Mai Phương  Hồ Cẩm Nhung