Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
Cọ làm omber 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Cuticle erasel ( Tẩy da chết viền móng) 1 1 26/04/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Rescue Rxx ( Dưỡng bề mặt móng) 1 1 26/04/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn thường 15 0 20/04/2017 11:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Phao mịn CND 6 6 22/03/2017 08:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Dũa CND 4 4 22/03/2017 09:00 Đổi trả NGăn tủ đồ CND tầng 1
Nước rửa tay khô CND 1 1 22/03/2017 08:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Giấy vệ sinh 100 20 06/03/2017 09:00 Vĩnh viễn Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Dưỡng móng thường 2 0 Phòng nhặt da 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1
Bóng thường 1 0 Phòng nhặt da 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Bóng lỳ 2 1 phòng nhặt da tầng 1 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Móng tuýp Mingsang 3 1 Phòng bột, phòng gel 02/03/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Shellac Nourishing Remover 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Xpress5 top coat 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
ScrubFresh (236ml) 1 1 02/03/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
ScrubFresh 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
SolarOil 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
SOlarSpeed Spray 1 1 02/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn CND 4 4 02/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Hộp móng CND 1 1 02/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn Cucio 11 11 02/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1
Lọ Fol 36 0 02/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ phòng nâng cao
Tẩy da chết CND 1 0 28/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1
Đẩy da Nghĩa 1 1 28/02/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1
Kìm nhặt da 2 2 28/02/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1