Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
Máy hút bụi 2 2 27/02/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ phòng nâng cao
Bộ bột ONS 8 8 27/02/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ phòng nâng cao
Cốp đồ 10 10 27/03/2017 11:30 Vĩnh viễn Cạnh tủ đồ tầng vẽ
Nước lau gel 2 1 Phòng gel 27/02/2017 09:00 Vĩnh viễn Phòng gel
Nước pha sơn 1 0 Phòng vẽ 27/02/2017 09:00 Vĩnh viễn Cạnh tủ đồ phòng vẽ
Kéo cắt móng 10 6 Phòng gel 27/02/2017 10:30 Đổi trả Ngăn tủ gỗ tầng 2
Băng dính trong 12 10 Phòng vẽ 27/02/2017 10:30 Đổi trả Trong tủ gỗ phòng nâng cao
Máy mài 5 0 Phòng gel 27/02/2017 09:00 Đổi trả Phòng gel : 4 máy Phòng bột : 1 máy
Máy sấy 48w 2 0 Phòng gel 27/02/2017 09:00 Đổi trả Phòng gel
Bonder 2 2 27/02/2017 08:30 Trong ngày Ngăn kéo đồ tầng 2
Base 5 5 27/02/2017 08:30 Trong ngày Ngăn kéo tủ gỗ tầng 2
Top 5 5 27/02/2017 08:30 Trong ngày Ngăn kéo tủ gỗ tầng 2
Sơn gel 180 165 phòng gel tầng 3 26/02/2017 21:00 Trong ngày Ngăn tủ gỗ tầng 1
Bồn ngâm chân 3 3 Phòng nhặt da 26/02/2017 21:00 Đổi trả Ngầm bàn phòng nhặt da
Máy sấy sunone 48w 0 0 Phòng nâng cao 26/02/2017 21:00 Đổi trả
Máy sấy 36w 5 0 Phòng gel 26/02/2017 21:00 Đổi trả Phòng gel : 3 máy Phòng bột : 1 máy Phòng nhặt da : 1 máy
Page 5 of 5