Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Mai Thị Trang Em
Tỉnh/TP
Đồng Tháp
Quận/Huyện
Lấp Vò
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Số CMTND
341755696
Điện thoại
0932901590
Ngày nhập học
04/09/2018
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
12500000
Học phí phải đóng
12500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
2500000
Còn lại
10000000
Ngày đóng
28/08/2018
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi