Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Oanh
Tỉnh/TP
Nghệ An
Quận/Huyện
Nghĩa Đàn
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Số CMTND
187165140
Điện thoại
01665759798
Ngày nhập học
13/08/2018
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10200000
Học phí phải đóng
10200000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
4000000
Còn lại
6200000
Ngày đóng
13/08/2018
Ghi chú thêm
Đã đóng 1tr ngày 10/08
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi