Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Khuất Thị Bình
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Phúc Thọ
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Số CMTND
017126327
Điện thoại
0973325965
Ngày nhập học
03/08/2018
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
12500000
Học phí phải đóng
12500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
10000000
Còn lại
2500000
Ngày đóng
03/08/2018
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi