Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Tô Thị Dung
Tỉnh/TP
Ninh Bình
Quận/Huyện
Yên Khánh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Số CMTND
123
Điện thoại
0968039508
Ngày nhập học
02/08/2018
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10200000
Học phí phải đóng
10200000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
3000000
Còn lại
7200000
Ngày đóng
02/08/2018
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi