Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Việt Đức
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đống Đa
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z
Số CMTND
123
Điện thoại
01663006932
Ngày nhập học
03/07/2018
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z
Tổng học phí
10200000
Học phí phải đóng
10200000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
1000000
Còn lại
9200000
Ngày đóng
03/07/2018
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi