Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Dung
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đống Đa
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
012909116
Điện thoại
0948908608
Ngày nhập học
06/12/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
9300000
Ngày đóng
05/12/2017
Ghi chú thêm
Học viên đăng kí trước giữ khuyến mại
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Nhập học
Rồi