Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Liễu
Tỉnh/TP
Quảng Ninh
Quận/Huyện
Móng Cái
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
101000789
Điện thoại
0987666389
Ngày nhập học
27/11/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
0
Còn lại
Ngày đóng
Ghi chú thêm
Đăng kí trước giữ khuyến mại
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Nhập học
Chưa