Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thùy Linh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hoàng Mai
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
123456
Điện thoại
0906916969
Ngày nhập học
20/11/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
2000000
Còn lại
7800000
Ngày đóng
13/11/2017
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi