Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Hiền
Tỉnh/TP
Quảng Ninh
Quận/Huyện
Hải Xuân
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
101289947
Điện thoại
01627345128
Ngày nhập học
25/10/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
6000000
Còn lại
3800000
Ngày đóng
24/10/2017
Ghi chú thêm
đóng trước 6tr còn 3,8tr chuyển khoản
Người làm đăng ký
Đỗ Thị Chiến
Nhập học
Rồi