Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Thu Huyền
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
E-mail
huyennguyen_53@yahoo.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
0112987247
Điện thoại
0888050025
Ngày nhập học
01/10/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
1000000
Còn lại
8800000
Ngày đóng
13/09/2017
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Nhập học
Chưa