Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Đỗ Thị Hằng
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thanh Xuân
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
013036461
Điện thoại
0903962555
Ngày nhập học
07/09/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
1000000
Còn lại
8800000
Ngày đóng
04/09/2017
Ghi chú thêm
Đặt 1tr cọc trước ngày 7/9/2017
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Thanh Huệ
Nhập học
Chưa