Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Phạm Thị Tú Oanh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Cầu Giấy
E-mail
phamoanh2212@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
012161021
Điện thoại
0938375888
Ngày nhập học
07/09/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
9300000
Ngày đóng
04/09/2017
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Phạm Quang Long
Nhập học
Chưa