Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Lan Anh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hai Bà Trưng
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
0123456
Điện thoại
0986369666
Ngày nhập học
25/08/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
7000000
Học phí phải đóng
5500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
3500000
Còn lại
2000000
Ngày đóng
25/08/2017
Ghi chú thêm
Hv đăng kí khóa vẽ gel và vẽ cọ bản được giảm 30%
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi