Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Hằng
Tỉnh/TP
Bắc Ninh
Quận/Huyện
Từ Sơn
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
0
Điện thoại
0978198886
Ngày nhập học
23/09/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
9300000
Ngày đóng
23/08/2017
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Phạm Quang Long
Nhập học
Chưa