Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Phùng Nguyễn Quỳnh Giang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
123456789
Điện thoại
01664474427
Ngày nhập học
12/08/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5000000
Còn lại
4800000
Ngày đóng
10/08/2017
Ghi chú thêm
đóng trước 5tr
Người làm đăng ký
Đỗ Thị Chiến
Nhập học
Rồi