Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thu Anh
Tỉnh/TP
Ninh Bình
Quận/Huyện
Ninh Nhất
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
037199001186
Điện thoại
01655156678
Ngày nhập học
14/08/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
930000
Ngày đóng
09/08/2017
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Nhập học
Chưa