Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Thu Huyền
Tỉnh/TP
Cao Bằng
Quận/Huyện
Hòa An
E-mail
thuhuyencb4388@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
080488115
Điện thoại
0975082283
Ngày nhập học
10/08/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Nhập học
Chưa