Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Mai Thu Trang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Trần Bình
Ngày sinh
17/10/1999
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/trangqmaii
Số CMTND
132420182
Điện thoại
0964638198
Khóa học
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
6000000
Học phí phải đóng
6000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
30/11/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng các khoá thuộc khuyến mại của khoá 1
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
16-10-2020 19:51:24
Submitter's IP Address
27.67.140.171
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes