Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Huyền Trang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Cầu Giấy
Ngày sinh
17/09/2020
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/angel.trangnana
Số CMTND
012779243
Điện thoại
0977358183
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
9. Khóa phun xăm tổng hợp chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Tổng học phí
22000000
Học phí phải đóng
22000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
28/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học Gội, tặng khoá Mi
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
14-09-2020 19:55:01
Submitter's IP Address
171.224.178.39
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes