Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Phạm Thị Thu
Tỉnh/TP
Thái Bình
Quận/Huyện
Quỳnh Phụ
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Số CMTND
0
Điện thoại
0334070963
Ngày nhập học
25/02/2019
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10200000
Học phí phải đóng
10200000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
9700000
Ngày đóng
19/02/2019
Ghi chú thêm
Đăng ký trước giữ ưu đãi
Người làm đăng ký
Hồ Cẩm Nhung
Nhập học
Rồi