Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Việt
Tỉnh/TP
Hải Dương
Quận/Huyện
Thanh Hà
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Số CMTND
123
Điện thoại
0969385444
Ngày nhập học
22/10/2018
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10200000
Học phí phải đóng
10200000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5000000
Còn lại
5200000
Ngày đóng
15/10/2018
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi