Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Hòe
E-mail
duhongdan@gmail.com
Mã học viên
1169
Mã thẻ học viên
14693826
Điện thoại
0967359500
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
31/01/2019
Ghi chú